MDFT werkt

Nederland en Europa
Parnassia Brijder en De Jutters in Den Haag hebben namens Nederland meegedaan aan een groot Europees onderzoek naar het nut van MDFT bij jongeren met probleemgedrag. De studie heette INCANT: International Cannabis Need of Treatment; www.incant.eu.
INCANT vergeleek MDFT met de locaal gebruikelijke zorg (individuele psychotherapie), waarbij het in Nederland ging om cognitieve-gedragstherapie: Leefstijltraining. Het onderzoek was een experiment, een randomized controlled trial (RCT), waarbij het toeval bepaalde of iemand MDFT of gebruikelijke zorg kreeg toegewezen.
INCANT liep eind 2010 af. Aan deze studie namen 450 adolescenten deel, met hun ouders. Een kwart daarvan kwam uit Nederland. De andere landen in INCANT waren België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. 

In dit onderzoek bleken Europese therapeuten MDFT goed te kunnen uitvoeren, zelfs iets beter dan Amerikaanse beroepsgenoten.
De vijf Europese landen verschilden sterk in de organisatie van de jeugdhulpverlening. Toch deed MDFT het in al die landen goed en op belangrijke punten beter dan de vergelijkingsbehandeling.
MDFT slaagde er in om bijna 90% van de jongeren en ouders in de behandeling vast te houden. Dit cijfer lag voor de vergelijkingsbehandeling veel lager, bijvoorbeeld in Nederland op 25%.
Zowel jongeren als ouders waren met MDFT meer tevreden dan met de vergelijkingsbehandeling. De oordelen van de jongeren en ouders spoorden onderling goed. Hoe hoger de tevredenheid, des te beter was het behandelresultaat van MDFT.
Bijna alle jongeren in INCANT waren verslaafd aan cannabis bij het begin van het onderzoek. MDFT drong die diagnose terug: een jaar later waren zes op de tien jongeren die dit behandelprogramma hadden gevolgd, niet meer verslaafd. De vergelijkingsbehandeling werkte minder goed.
MDFT zwakte symptomen van externaliserende stoornissen – een risicofactor voor criminaliteit – af, sterker dan de vergelijkingsbehandeling.

Op de foto (Heidelberg 2014, 10 jaar na dato) de therapeutische voormannen van MDFT in INCANT samen met de directeur van Stichting Jeugdinterventies. Van links naar rechts: Henk Rigter, projectleider INCANT; Olivier Phan, MDFT-supervisor Parijs; Howard Liddle, Miami; Andreas Gantner, MDFT-supervisor Berlijn, Angela Pasma, directeur-bestuurder Stichting Jeugdinterventies/MDFT Nederland; Philip Nielsen, MDFT-supervisor Genève; Kees Mos, MDFT-supervisor Den Haag. 
Zo’n foto had ook genomen kunnen worden van de trekkers van het onderzoeksdeel van INCANT.


Verenigde Staten
Het vele Amerikaanse onderzoek laat zien dat MDFT werkt bij uiteenlopende problematiek. De therapie laat weinig problemen van de jongere buiten beschouwing, activeert intensief krachten in het gezin en in domeinen buiten het gezin, zoals vrienden en school.
MDFT heeft twaalf RCT’s op zijn naam staan. Drie daarvan lopen nog.
MDFT is in deze experimenten vergeleken met werkzame vergelijkingshandelingen:
-  groepscounseling voor gezinnen met psycho-educatie, idem voor jongeren,
-  individuele cognitieve-gedragstherapie en residentiële behandeling.

Alle uitkomsten hieronder betreffen steeds de meerwaarde van MDFT ten opzichte van de vergelijkingsbehandeling:
• MDFT overtuigt jongeren en hun ouders om de behandeling te accepteren en vol te houden
• Jongere: het aantal delicten loopt terug en de omgang met criminele leeftijdgenoten neemt af
• Jongere: het aantal symptomen van psychische en gedragsstoornissen neemt af
• Jongere: het aantal problemen veroorzaakt door gebruik van alcohol of drugs wordt minder
• Jongere: het functioneren op school verbetert (betere cijfers, minder spijbelen
• Het gezin gaat beter functioneren
• Jongeren en ouderen zijn positief gestemd over de behandeling

Voor meer informatie over onderzoek naar MDFT: klik hier.  Of kijk op www.mdft.org.