Nieuws & Publicaties

Masterclass 2015 met als thema Trauma

thursday, 12 november 2015

Op 26 november aanstaande wordt de jaarlijkse MDFT Masterclass georganiseerd.

Masterclass 2015 met als thema Trauma

De MDFT-Masterclass is een informatieve en inspirerende bijeenkomst, speciaal voor MDFT-therapeuten met een B-certificaat waarvan de instelling een servicecontract heeft afgesloten met Stichting Jeugdinterventies. Aanmelden kan tot 19 november via het aanmeldformulier.

Thema en workshops
Het thema van de Masterclass is dit jaar Trauma.  Hoe kun je traumatische ervaringen die nog invloed hebben op het gezin zo vroeg mogelijk? Welke interventies kun je dan toepassen? Wat doet trauma binnen het gezin met jou als therapeut? Op deze en meer vragen willen we je antwoord geven tijdens verschillende lezingen en workshops.
Zo wordt in de ochtend een presentatie gegeven door Trudy Mooren van Centrum ’45, hét landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Daarna vertelt ex MDFT-cliënt Lukas Fokkema zijn verhaal. In de middag worden er 2 workshopsrondes georganiseerd. Hierbij kun je kiezen uit verschillende onderwerpen:

Tijdens de inloop van de Masterclass (tussen 9.30 en 10.00uur) ontvangt je supervisor een aantal tickets voor iedere workshop in allebei de workshoprondes. Binnen je team kun afstemmen wie welke workshop bijwoont en in welke ronde. De tickets kunnen dan onderling verdeeld worden. Zo is er bij iedere workshop iemand van je team aanwezig en kan de kennis later onderling gedeeld worden. Op deze manier haal je als team de meeste kennis op uit de Masterclass.

Programma en locatie
Je bent vanaf 9.30 uur van harte welkom in De Schaapskooi van Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn (Doctor Albert Schweitzerweg 1). Het programma begint om 10.00 uur en ziet er als volgt uit:
09.30 – 10.00 uur: ontvangst en registratie in de Schaapskooi
10.00 – 10.15 uur: opening door Sylvia Cool en filmfragment Kees Mos
10.15 – 11.15 uur: lezing door Trudy Mooren van Centrum ‘45
11.15 – 11.35 uur: pauze (in de hal van de Schaapskooi)
11.35 – 12.15 uur: presentatie door Lucas Fokkema, ex-cliënt MDFT
12.15 – 12.45 uur: kernsessie trauma voorbereiden met eigen team
12.45 – 13.30 uur: lunchpauze in de Vijverzaal, Hoofdgebouw
13.30 – 14.40 uur: eerste ronde workshops
14.40 – 15.00 uur: pauze (in de hal van de Schaapskooi)
15.00 – 16.10 uur: tweede ronde workshops

Toelichting workshops
Workshop 1: ‘Trauma? En Dan?’
Door Carolien de Klein en Rinske Lycklama à Nijeholt (IrisZorg)
Hoe herken je in een vroeger stadium traumatische ervaringen die nu nog invloed hebben op het (gezins)functioneren? Welke handvatten zijn er voor interventies in ouder-, jongeren-, en gezinssessies? Na het volgen van deze workshop heb je antwoord op deze vragen. Tijdens deze interactieve workshop delen Carolien de Klein en Rinske Lycklama à Nijeholt hun kennis over dit onderwerp aan de hand van een aantal cases. Daarna ga je in groepjes uiteen om uit te wisselen op welke manier het trauma/de gebeurtenis nu nog invloed heeft op het functioneren van de gezinsleden. De resultaten van de groepjes worden tot slot in een plenaire sessie verzameld en besproken.

Workshop 2: ‘Trauma: en de therapeut dan?’
Door Marian Halferkamps, Paul Buddiger, Jolienne Custers, Susanne Vermeeren, Hans Vullings (Vincent van Gogh)
Het werken met trauma heeft niet alleen invloed op het gezin. Ook op de therapeut. Het is belangrijk je bewust te zijn van wat dit doet met jou als persoon. Tijdens deze workshop wordt op experiëntiele wijze stil gestaan bij de invloed van trauma op jou als therapeut en wat dit betekent in het werken met gezinnen waarin trauma aanwezig is. Zo ervaar je wat trauma met je doet en word je je meer bewust van wat dit met de ander kan doen. Zo kun je er meer ‘echt’ zijn in therapie voor de ander.

Workshop 3: ‘Trauma. Wat kunnen we leren van de buren’
Door Kees Mos (Stichting Jeugdinterventies en stichting De Jutters )
Na het volgen van deze workshop ben je bekend met een aantal interventies die bruikbaar zijn voor MDFT vanuit methodieken als Schematherapie, Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie en EMDR. Je weet wanneer je kunt doorverwijzen naar deze methodieken. Aan de hand van een aantal casus- en videofragmenten wordt het model vanuit de Schematherapie uitgelegd. Daarna wordt ook zelf geoefend met een aantal van deze interventies. Er wordt geoefend hoe je trauma bespreekbaar maakt, ook wanneer de jongere dat moeilijk vindt. Deelnemers van deze workshop wordt gevraagd om een aantal artikeltjes door te lezen ter voorbereiding. Deze artikeltjes worden voor 25 november naar alle deelnemers van de Masterclass gemaild.

Aanmelden en meer informatie
Heb je je nog niet aangemeld? Dat kan nog tot 19 november via het aanmeldformulier. Ben je onverhoopt verhinderd, dan kun je je afmelden via secretariaat@mdft.nl. Hier kun je ook terecht voor meer informatie of vragen.

« terug naar overzicht