Nieuws & Publicaties

Multidimensionele Familietherapie bewezen kosteneffectief

wednesday, 06 april 2016

In het tijdschrift Drug and Alcohol Dependence zijn de resultaten gepubliceerd van de kosteneffectiviteitsanalyse voor de interventie Multidimensionele Familietherapie (MDFT). Uit deze analyse blijkt dat jongeren die met MDFT behandeld zijn beter in hun vel zitten en minder angstig en depressief zijn waardoor de maatschappelijke kosten lager blijven. De kosten van een behandeling met MDFT worden dan ook later terugverdiend wat ervoor zorgt dat MDFT kosteneffectief is.

Multidimensionele Familietherapie bewezen kosteneffectief

Intensieve interventie
Onder leiding van Leona Hakkaart-van Roijen heeft het Institute for Medical Technology Assessment (iMTA) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, MDFT vergeleken met cognitieve gedragstherapie (CGT). De initiŽle kosten voor MDFT zijn hoger. Echter, CGT richt zich alleen op de jongere. MDFT richt zich op zowel de jongere als zijn omgeving. Het aantal sessies bij MDFT ligt hierdoor hoger. Er wordt niet alleen met de jongere gesproken, er vinden ook sessies plaats met de ouders alleen en de jongere en de ouders samen. Hiermee is MDFT een meer intensieve interventie wat de hogere behandelkosten verklaart.

Minder kosten criminaliteit
In het onderzoek is niet alleen gekeken naar de kosten van de behandelingen. De onderzoeksgroep heeft ook gekeken naar de maatschappelijke kosten van crimineel gedrag van de jongeren, zoals uitgaven politie en justitie en uitgaven voor slachtofferhulp. Uit deze analyse blijkt dat een behandeling met MDFT leidt tot een grotere besparing van deze kosten. Als deze kosten worden meegenomen in het totaalplaatje valt het verschil tussen CGT en MDFT weg.

Betere kwaliteit van leven
MDFT en CGT verminderen allebei het gebruik van cannabis en alcohol en ze dringen beiden criminaliteit terug. Volgens de onderzoeksgroep zitten bij MDFT de jongeren echter beter in hun vel en zijn ze minder angstig en depressief. Dit maakt dat de kosten van een behandeling met MDFT later terugverdiend worden en MDFT dus kosteneffectief is.

Persbericht institute of Health Policy & Management

Abstract: Cost-effectiveness of multidimensional family therapy compared to cognitive behavioral therapy for adolescents with a cannabis use disorder: Data from a randomised controlled trial*† (Authors: Goorden, M.1 ; Schee, van der E.2; Hendriks, V.M.2, 3; Hakkaart-van Roijen, L.1)

« terug naar overzicht