Nieuws & Publicaties

Multidimensionele Familietherapie effectief bewezen op het hoogste niveau

wednesday, 25 may 2016

In mei 2016 heeft de deelcommissie Justitiële Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) Multidimensionele Familietherapie (MDFT) erkend als effectieve behandeling voor jongeren die aan cannabis verslaafd zijn. De commissie, die is ingesteld op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft MDFT erkend op het hoogste niveau ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’. MDFT is een van de weinige interventies in deze categorie voor de doelgroep jongeren.

Multidimensionele Familietherapie effectief bewezen op het hoogste niveau

Cannabis, andere drugs en alcohol
Uit Amerikaans onderzoek was al bekend dat MDFT verslaving aan cannabis, andere drugs en alcohol terugdringt bij jongeren. INCANT onderzoek heeft aangetoond dat MDFT ook in West-Europa, waaronder Nederland, positieve effecten heeft op met name cannabisgebruik. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Erkenningscommissie Justitiele Interventies MDFT heeft erkend op het hoogste niveau.

Vermindering crimineel gedrag
De Nederlandse erkenningscommissie oordeelde verder dat MDFT een gunstig effect heeft op crimineel gedrag van jongeren. Jongeren gaan na behandeling minder vaak de fout in. De bewijskracht hiervoor is sterk in het buitenland. In Nederland is onderzoek hiernaar nog niet afgerond, maar de eerste onderzoeksresultaten zijn positief. De verwachting is dat dit onderzoek zal bijdragen aan een hogere beoordeling van MDFT als het gaat om de effectiviteit met betrekking tot crimineel gedrag.

MDFT voor jongeren met meervoudig probleemgedrag
MDFT is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren tussen de 12 en 19+ jaar met vaak meervoudig probleemgedrag (verslaving, criminaliteit, spijbelen). Uitgangspunt van MDFT is dat het gedrag van de jongere wordt beļnvloed door zijn omgeving en dat de omgeving ook een rol speelt bij de oplossing van het probleem. Om te komen tot gedragsverandering gaat de MDFT therapeut in gesprek met zowel de jongere zelf als met de ouders en de ouders en de jongere samen.

Stichting Jeugdinterventies
MDFT wordt uitgevoerd door teams van getrainde therapeuten. Er zijn ca. 35 teams actief in Nederland. MDFT-therapeuten worden opgeleid door Stichting Jeugdinterventies (SJI). SJI is aanbieder van trainingen voor professionals op het sociale domein (jeugdzorg, gemeeenten/ wijkteams, onderwijs). 
                                                                 
                                                            -----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Monique Aarts, Marketing & Communicatie Stichting Jeugdinterventies, telefoon 06 -52590918 of 071-5159672 (m.aarts@mdft.nl).

« terug naar overzicht