Bemiddeling en beroep

Indien u een klacht heeft, heeft u de mogelijkheid tot bemiddeling en beroep. Uiterlijk vier werkdagen nadat uw klacht bij ons is ontvangen ontvangt u een ontvangstbevestiging. Binnen 4 weken zullen wij op uw klacht reageren. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen 4 weken op uw klacht te reageren, dan zullen wij u binnen deze 4 weken schriftelijk onderbouwd berichten over de termijn waarbinnen de klacht behandeld kan worden.
Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Bemiddeling
Stichting Jeugdinterventies wil graag dat cursisten met succes hun opleiding in MDFT afronden of met goed gevolg een training of cursus doorlopen. Als er hobbels zijn, proberen wij eerst om die in goed onderling overleg uit de weg te ruimen.
Soms kunnen zaken vastlopen tussen trainer en cursist. Dan legt Stichting Jeugdinterventies de kwestie voor aan een onafhankelijke bemiddelaar, die advies geeft.
Deze 'ombudsman' neemt alleen vragen in behandeling die de opleiding, trainingen of cursussen betreffen.
Vragen kunnen worden ingediend via de rubriek ‘contact’ op deze website. Zij worden ongecensureerd naar de ‘ombudsman’ doorgeleid (op dit moment dhr. R. Hermanides), Deze rapporteert aan de directie van de Stichting, met afschrift aan de reclamant (de persoon of organisatie die de kwestie aankaartte). De ‘ombudsman’ zal binnen een termijn van 6 weken met een uitspraak komen. De uitspraak van de ’ombudsman’ is bindend voor Stichting Jeugdinterventies en voor de reclamant. Eventuele consequenties zullen binnen een redelijke termijn door Stichting Jeugdinterventies worden afgehandeld.
Klachten zullen gedurende drie jaar worden bewaard.

Beroep 
Een instelling kan binnen 30 dagen schriftelijk beroep aantekenen bij Stichting Jeugdinterventies tegen de uitspraak van de ‘ombudsman’. Stichting Jeugdinterventies stelt dan een onafhankelijke commissie in, bestaande uit één persoon voorgedragen door Partij 1 en één door Partij 2, en een voorzitter aangezocht op advies van de eerstgenoemde twee leden. Deze commissie past hoor en wederhoor toe en doet binnen 6 weken een bindende uitspraak.Dit is standaard geregeld in het contract dat de Stichting sluit met de instelling waarmee de opleiding wordt overeengekomen en staat beschreven in de algemene voorwaarden trainingen en cursussen van Stichting Jeugdinterventies.