Licentie 

MDFT Academie heeft een doorlopend contract met het team van prof. H Liddle (University of Miami) dat MDFT heeft ontwikkeld. Op grond van deze overeenkomst heeft MDFT Academie de licentie voor het (laten) uitvoeren van MDFT in Europa.
MDFT Academie geeft die licentie kosteloos door aan zorginstellingen.
Dit wil zeggen:
Als een instelling een of meer MDFT-teams heeft met een volledig gecertificeerde supervisor en minstens twee therapeuten, krijgt zij van MDFT Academie de licentie om dit behandelprogramma door het bewuste team te laten uitvoeren.
Als een instelling niet langer beschikt over minstens één goed opererend MDFT-team, trekt MDFT Academie de verleende licentie in.
Een team kan om verschillende redenen in de problemen komen. Het kan zijn dat de instelling het team niet langer op gepaste wijze ondersteunt. Ook denkbaar is dat een of meer leden van het team hun certificaat verliezen of niet in aanmerking komen om opnieuw te worden gecertificeerd. MDFT Academie zal uiteraard naar beste kunnen proberen dit te voorkomen door hulp en advies te geven.
Om de 3 jaar is hernieuwing van de licentie van het team nodig. Daarbij gelden twee overwegingen: (1) voldoen de therapeuten en supervisor nog aan de vereisten van MDFT, en (2) werken zij nog in een team zoals in MDFT de bedoeling is? Bij positieve bevindingen van een auditcommissie verlengt MDFT Academie de licentie.