Opleiding tot therapeut en supervisor in MDFT

Opleiding tot therapeut en supervisor in MDFT
De opleiding tot therapeut of supervisor is verdeeld over twee jaar en wordt verzorgd door een of meer trainers van MDFT Academie. In het eerste jaar worden hulpverleners die al enige therapie-ervaring hebben opgeleid tot ‘beginnend’ MDFT-therapeut of -supervisor. Dit resulteert in toekenning van het Certificaat niveau A, dat twee jaar geldig is. In Jaar 2 wordt de opleiding verdiept, te bekronen met Certificaat B, dat onbeperkt geldig is.

Jaar 1
Er zijn drie stappen.
Stap 1 (eerste 4 maanden)
Per team wijst elke instelling een sleuteltherapeut aan. Dit is de beoogde supervisor van het team. Een trainer van MDFT Academie leidt de sleuteltherapeuten in vier maanden tijd op tot MDFT-therapeut.
Stap 2 (volgende 5 maanden)
Nu gaat het hele team in training. De sleuteltherapeut wordt verder getraind, en wel tot MDFT-supervisor. De andere leden van het team worden opgeleid tot MDFT-therapeut.
Stap 3 (certificatie als therapeut of supervisor op niveau A)

MDFT Academie certificeert de kandidaten zodra ze aan de vereisten voldoen.
Wij beoordelen van iedere therapeut de opnames van minstens twee behandelsessies op getrouwheid (de mate waarin de behandeling overeenkomt met hoe MDFT hoort te zijn; ook wel genoemd: programma-integriteit). De tweede opname wordt voorts op competentie van uitvoering van MDFT beoordeeld.
Verder moet de sleuteltherapeut opnames inleveren van twee zogenoemde supervisiesessies (beoogde supervisor overleggend met een of meer therapeuten in het team) plus drie verslagen van het reilen en zeilen van het team.
De trainer voert regelmatig lange telefoongesprekken met het team (consultatie) en gaat op werkbezoek naar de betrokken instelling.
De kandidaten moeten een schriftelijk examen halen, bestaande uit twee deelexamens.

Jaar 2
De trainer gaat door met het begeleiden van het team. Doelen zijn (1) bestendiging van vaardigheden en werkwijzen en (2) verdieping van kennis en inzicht.
Nog steeds vindt er regelmatig telefonische consultatie plaats tussen trainer en team. Nog steeds komt de trainer op werkbezoek.
De supervisor stuurt drie keer een verslag van het functioneren van het team. Hij of zij stuurt ter beoordeling ook opnames in van één zelf uitgevoerde behandelsessie en van twee supervisiesessies.
Iedereen krijgt een (therapeuten) of twee dagen (supervisors) boostertraining.

Uitgebreider overzicht van certificatievereisten Jaar 1 en 2
Lees het overzicht Opleiding in MDFT stap voor stap .

Latere jaren
MDFT Academie blijft gecertificeerde hulpverleners betrekken bij ontwikkelingen.
Zij krijgen uitnodigingen voor workshops en andere bijeenkomsten. Zij behouden toegang tot besloten internetsites waar MDFT-therapeuten en MDFT-supervisors het laatste nieuws kunnen vinden en elkaar kunnen consulteren over bijzondere cases. Zij werken in voorkomende gevallen mee aan de ontwikkeling van nieuwe modules.De dienstverlening in latere jaren wordt geregeld in het zogenoemde servicecontract.
Op geleide van dit contract gaat de trainer door met het begeleiden van het team. De therapeuten en supervisors krijgen ieder jaar aanvullende scholing in de vorm van een ‘master class’ en voor supervisors een studiedag. De trainer legt een werkbezoek af, de supervisor levert een opname van een supervisiesessie in en minstens drie therapeuten een opname van een behandelsessie. Dit alles is onderdeel van een doorlopend programma voor kwaliteitsbewaking.