Yorneo
Wingerdbloei
Vincent van Gogh
TriviumLindenhof
timon
Teylingereind
tactus
spirit
Social Insurance Board Estland
Sherpa
Roozen en Meyers Consultancy
Reinaerde
Punt P
Parnassia
Ministry of Justice Estland
Lucertis
Logo VNN
Logo SJI_RMC
Logo SJI
Logo MDFT
Logo De Jutters (JJC)
Logo Brijder
Lindenhout
Lijn5
Jutters JJC
Jeugdhulp Friesland
IrisZorg
Ipse de Bruggen
Horizon
Erasmus MC
Elker
dhg
De Rading
De Overstap
De Lindenhorst
De Hartelborgt
curium
cardea
bjb
Waar en hoe?

Waar in Nederland
Er zijn in Nederland 39 teams die getraind of in training zijn om MDFT uit te voeren.
Op de landkaart MDFT in Europa* kunt u zien welke zorginstellingen in Nederland en andere Europese landen een of meer MDFT-teams hebben. In een paar jaar tijd heeft MDFT zich over een groot deel van Nederlland verspreid. Zie ook Aangesloten Nederlandse  instellingen.
MDFT wordt in alle sectoren van hulpverlening aan jongeren toegepast: de jeugdverslavingszorg, de jeugd-GGZ, de jeugdzorgplus, de jeugdzorg en in de forensische zorg voor jongeren.
MDFT Academie leidt ook teams op in Denemarken, Finland en Frankrijk en vanaf 2015 in Estland.

Andere Europese landen
MDFT Academie leidt ook teams op in andere Europese landen of houdt toezicht op die opleiding. Er zijn teams getraind of in opleiding in België, Duitsland, Finland, Frankrijk en Zwitserland. Estland staat als volgende op de rol. Europa telt op dit moment ongeveer 55 MDFT-teams, bijna evenveel als in Noord-Amerika
Landkaart MDFT in Europa
* Om deze kaart te kunnen bekijken moet u Google Chrome of Mozilla Firefox als browser geinstalleerd hebben op uw computer.
Mocht het onverhoopt niet lukken om een van deze browsers te installeren kijkt u dan voor een globaal overzicht op het printscreen van de landkaart Nederland en Belgie of de landkaart Europa.
Ook kunt u onderstaande link gebruiken en in Google plakken:
https://www.google.nl/maps/@54.5459985,15.264472,5z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!4s205791131734618914325.0004f711b10820f238d4b?hl=nl

Verwijzen naar MDFT
Jongeren kunnen zelf bij de hulpverlening aankloppen. Ook ouders of andere mensen uit de naaste omgeving van de adolescent kunnen het initiatief nemen.
Meestal echter wordt de jongere aangemeld of verwezen door een beroepskracht, al dan niet namens een instantie of instelling. Het maakt daarbij verschil of de jongere wel of niet te maken heeft met Justitie, dus justitiabel is of niet.

Niet-justitiabele jongeren
Veel van deze jongeren komen langs een van de volgende kanalen bij MDFT terecht (dit gaat deels veranderen zodra de jeugdzorg naar de gemeenten is overgeheveld):
Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg is de poortwachter van de jeugdzorg. Jongeren worden hier aangemeld, beoordeeld, begeleid en indien nodig verwezen. Het Bureau heeft verschillende afdelingen: Jeugdreclassering, Jeugdbescherming, en Vrijwillig ambulant. Al deze afdelingen zien jongeren/gezinnen die voor MDFT in aanmerking komen.
Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Veel GGZ-instellingen zijn wijdvertakt. Van deze organisaties kunnen verschillende onderdelen naar MDFT verwijzen:
- Voordeur (de centrale intake)
- Preventieafdelingen
- Voorzieningen voor ambulante jeugd-GGZ
Instellingen voor verslavingszorg
- Voordeur (de centrale intake)
- Preventieafdelingen
- Voorzieningen voor ambulante en klinische verslavingszorg
- ‘Jeugddetox’: detoxificatieafdeling voor jongeren
GGD’en
- Preventieafdelingen
- School- en jeugdartsen
Huisartsen
Scholen
De meeste scholen hebben een zorg- en adviesteam (ZAT), dat een jongere kan verwijzen of laten verwijzen. Aan het overleg in dergelijke teams kunnen docenten, interne begeleiders, maatschappelijke werkers en een leerplichtambtenaar deelnemen, terwijl vaak ook het Bureau Jeugdzorg, de GGZ en soms de verslavingszorg en de politie vertegenwoordigd zijn. Daarnaast kan bijvoorbeeld het schoolmaatschappelijk werk verwijzen.

Justitiabele jongeren
Bij jongeren die met het strafrecht te maken hebben kan MDFT op vijf manieren in beeld komen. Meestal is daarbij een jeugdreclasseringwerker of een gezinsvoogd de verbindende schakel:

 1. Via de kinderrechter
  De kinderrechter kan het volgen van behandeling opleggen als voorwaarde voor schorsing van voorlopige hechtenis. De rechter kan dit ook doen via een vonnis; het ondergaan van behandeling is dan voorwaarde om de straf van jeugddetentie of van de zogenoemde PIJ-maatregel niet (volledig) te hoeven uitzitten.
  Sinds 2008 beschikt het strafrecht ook over de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM). Die maakt het mogelijk om jongeren nog sterker te ‘dwingen’ tot het ondergaan van behandeling.
  Klik hier voor het rapport GBM 2010
  Het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft MDFT erkend als behandelprogramma dat daarbij te overwegen valt. Nogal wat instellingen met een MDFT-team hebben in dit kader met het ministerie een contract en een betalingsovereenkomst gesloten.
 2. Toewijzing van MDFT door een jeugdreclasseringwerker
  Als een kinderrechter of officier van justitie vindt dat de jeugdreclassering toezicht op de jongere moet houden, kan de jeugdreclasseringwerker (of gezinsvoogd met reclasseringstaken) de jongen of het meisje naar een behandelprogramma verwijzen. Steeds meer jeugdreclasseringwerkers kiezen daarbij voor MDFT.
 3. Raad voor de Kinderbescherming
  De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek en adviseert in juridische procedures en kan maatregelen en sancties voorstellen, op strafrechtelijk (en ook civielrechtelijk) gebied.
 4. Ambulant uitbestede behandeling voor een justitiële jeugdinrichting (JJI)
  Jongeren die in een JJI zitten worden intern behandeld. In de laatste fase van verblijf en als voorbereiding op aanstaand proefverlof kan de JJI nadere behandeling aanvragen bij een externe zorginstelling. Die behandeling is ambulant; de therapeut komt naar de detentie-inrichting of de jongere reist op en neer naar de zorginstelling.
  Een voorbeeld: JJI Teylingereind in Sassenheim contracteert Palmhuis – de forensische afdeling van jeugd-GGZ instelling De Jutters in den Haag en omstreken – om MDFT te bieden.
 5. MDFT als residentiële behandeling gevolgd door daarop aansluitende ambulante nazorg