Een erkend behandelprogramma

Nationale erkenning

Stichting Jeugdinterventies is erkend als opleidingsprogamma bij de volgende instanties:
1. Registerplein (voormalig BAMw) 


2. CRKBO


3. NVRG

 

Het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) beschouwt MDFT als een goed behandelprogramma voor jongeren. Dit oordeel geldt ongeacht de aard van de zorgsector (jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, forensische zorg). Het NJI heeft MDFT opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

De Erkenningscommissie Gedragsinterventies van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft MDFT erkend voor het terugdringen van recidive (= nieuw delict). De erkenning werd afgegeven op 27 juni 2011.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft MDFT geaccepteerd als behandelprogramma voor ‘justitiabele’ jongeren (jeugdigen die een geregistreerd delict op hun naam hebben staan). Een aantal instellingen mag van Justitie MDFT toepassen bij jongeren aan wie de rechter de zogenoemde gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) heeft opgelegd.

Internationale erkenning
MDFT is in de loop van de jaren erkend en geaccrediteerd door tal van overheidsinstanties, verzekeraars, wetenschappelijke organisaties en beroepsverenigingen (www.mdft.org)

Een voorbeeld is SAMHSA, de dienst voor verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg van het federale ministerie van Volksgezondheid in de VS. Volgens SAMSHA steken vijf behandelprogramma’s boven andere uit door hun goede prestaties over de gehele breedte van geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en forensische zorg. Eén daarvan is gericht op jongeren, dus ook op de jeugdzorg: MDFT.
SAMSHA concludeert dat MDFT
• verslavingsproblematiek terugdringt
• de neiging tot het plegen van delicten afzwakt
• gedragsproblemen en symptomen van angst en depressie doet afnemen
• en schoolprestaties verbetert.
Sommige organisaties kijken puur naar het effect op criminaliteit. Zij erkennen het nut van MDFT in dit verband. Voorbeeld: Crime Solutions.gov.
Andere instanties letten vooral op het vermogen van behandelingen om verslavingsproblemen te verminderen.
Het EMCDDA – het Europese kennisinstituut voor verslavingsvraagstukken in Lissabon – nam de bestaande behandelingen voor adolescenten die aan cannabis verslaafd zijn onder de loep. Vraag was: als je kijkt naar de stand van wetenschap, welke behandelingen zijn dan ‘evidence based’ = bewezen effectief?
Slechts één behandeling was boven wetenschappelijke twijfel verheven: MDFT.

Persoonlijke waardering
MDFT is het geesteskind van Howard Liddle, van de Universiteit van Miami.
Howard is geëerd voor zijn verdiensten. Zo heeft de Society for Family Psychology hem in 2013 onderscheiden met de ‘Distinguished Contribution to Family Psychology award’.
Het werk van Howard stamt uit een traditie van structurele systeemtherapie. Voorganger in die traditie was Salvador Minuchin, jarenlang zijn collega. Minuchin figureert in elk handboek voor systeemtherapie. Zie de foto met S Minuchin links en H Liddle rechts.