Nieuwe toepassingen van MDFT

MDFT wordt meestal ambulant uitgevoerd.
Wij ontwikkelen ook toepassingen waarin MDFT begint als een jongere is opgenomen (in de residentiŽle jeugdzorg of jeugdzorgplus) of gedetineerd (in een JJI). Het behandelprogramma loopt dan ambulant door zodra de jongere de instelling verlaat.

JustitiŽle Jeugdinrichtingen (JJI's)
Voor JJIís zijn twee modules gemaakt: een voor korte en een voor lange detentie. Bij korte detentie begint MDFT snel na de komst van de jongere. Bij detentie die langer duurt dan een paar maanden wordt MDFT opgestart aan het begin, gevolgd door een periode waarin de frequentie van sessies laag is, om over te schakelen op volle kracht een paar maanden voor de beoogde datum van ontslag van de jongere uit de inrichting. In beide versies gaat MDFT na terugkeer van de jongere nog een paar maanden ambulant door.

Voor JJI's die met deze modules willen gaan werken, is een zogenoemde Wegwijzer opgesteld. Wij hebben de modules uitgewerkt binnen de Academische Werkplaats Forensische zorg van Jeugdigen. Ze verschijnen binnenkort in druk. Training in deze modules is reeds mogelijk.

ResidentiŽle jeugdzorg en jeugdzorgplus
In deze instellingen kan MDFT worden toegepast als in JJI's: de behandeling begint tijdens verblijf van de jongere en gaat na diens vertrek ambulant door. Ook hiervoor is een Wegwijzer opgesteld.

In de betrokken jeugdzorginstellingen kan MDFT bovendien worden toegepast ter voorkoming van opname. De jongere en het gezin worden dan ambulant behandeld, op het laatste nippertje, waardoor de indicatie voor plaatsing van de jongere in de instelling kan worden afgewend. Dit bespaart veel kosten. De eerste ervaringen zijn positief.

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking
Wij hebben hiervoor een module ontwikkeld samen met zorginstelling Reinaerde. De module is in september 2014 gepresenteerd. MDFT-therapeuten kunnen dan aanvullend worden geschoold in het werken met jongeren met LVB en hun gezinnen.

School
Op de agenda staat ook de vraag of en hoe een van MDFT afgeleide cursus ingezet kan worden als vroeghulp voor leerlingen van middelbare scholen die eerste tekenen van probleemgedrag vertonen. Een eerste versie van de cursus viel goed, met hoge waarderingen, bij schoolkrachten van vier internationale scholen rond het meer van GenŤve. Wij gaan de cursus nu in Nederland uittesten, in samenwerking met ROC Horizon College in Noord-Holland.